DHL价格调整通知

尊敬的欧罗巴巴会员

 
      因DHL运费调整,我司将于2021年12月26日起上调DHL价格,截止2021年12月25号24点前提交并付款的订单原价不变,24点以后的订单执行新价格,敬请知悉。


感谢各位会员多年的陪伴,新年将至, 欧罗巴巴将继续竭诚为您服务!


                                                                                                                                                欧罗巴巴团队