BC路线将暂停杂物收寄


尊敬的欧罗会员:

    接海关通知,由于政策变化,导致BC口岸货量突增,2019年2月20日起BC口岸将不再接收非奶粉类包裹,如需邮寄非奶粉类包裹可以走CC-EMS路线,我司将于2019年2月12日最后一次邮寄奶粉和非奶粉类包裹,如有非奶粉包裹邮寄,请务必确认在10号之前提交订单并付款,否则只能改其他路线邮寄。


    敬请提前做好发货安排。                   欧罗巴巴                        

                 2019年2月9日